BAHOVE KAPI

Terapija

Terapija Bahovim kapima

Terapija Bahovim kapima podrazumeva tretiranje svojih emotivnih i/ili mentalnih stanja kroz određeni vremenski period, duži ili kraći, sa ciljem da se dostigne sopstvena ravnoteža. Preseci stanja i uvid u postignute rezultate se prave na tri nedelje, jer je to vreme koje je predviđeno za potrošnju jedne individualne kombinacije, odnosno jedne bočice esencija.
U toku terapije možemo tretirati jedno ili više svojih stanja, dakle možemo koristiti jednu ili više esencija istovremeno, s tim što bi trebalo da se poštuje preporučeni maksimum od sedam esencija po jednoj upotrebnoj bočici. Nakon tri nedelje, odnosno nakon utrošene bočice s kapima, kombinacija se menja prema potrebi.
Prvim tretmanom deluje se na postojeće i vidljive blokade. Nakon tri nedelje ta slika se menja delimično ili potpuno, i u skladu sa novonastalim stanjem se određuje dalji tok terapije.
Terapija se primenjuje dok za njom postoji želja i potreba. U toku terapije, kapi se doziraju po potrebi, a najmanje 4 puta dnevno po 4 kapi. Izuzetak čini gotova formula Rescue Remedy, o kojoj detaljnije možete pročitati ovde .

OSLOBODI SEBE

I DOŽIVI POTPUNU TRANSFORMACIJU

Andrea Njegošević – BFRP, Reiki terapeut

info@oslobodisebe.rs

bahovekapi@oslobodisebe.rs

063 7865 695