Perfekcionizam je osobina onih ljudi koji postavljaju sebi visoke standarde i očekivanja u svakodnevnom životu. Težnja da se dosegne savršenstvo izraza može se oslikati na sve segmente života takve osobe, od porodice i posla do odnosa sa bliskom okolinom i prijateljima. Kako izgleda ličnost jednog perfekcioniste, šta se krije iza tog prividnog savršenstva i kako se izboriti s ovim teškim teretom, pročitajte u tekstu ispod.

Gospodin i gospođa Savršeni

Perfekcionizam je u osnovi nerealan i neizvodljiv, jer kao što je već svima dobro poznato – savršenstvo ne postoji, te ne čudi činjenica da oni koji imaju ovakvu crtu ličnosti nose ogroman teret na plećima.

 

Hronično nezadovoljni

Perfekcionisti su osobe koje svakodnevno pred sebe stavljaju nemoguće zadatke, bilo da se oni tiču fizičkog izgleda, ponašanja, uspeha na poslu ili uloge supružnika ili roditelja u porodičnom krugu. Naravno, s obzirom na činjenicu da savršeno ne može nikada da se dosegne, oni postaju hronično nezadovoljni ma koliko hvale dobijali od okruženja. S druge strane, perfekcionisti se uvek oslanjaju na priznanja okoline (pa i svoja sopstvena prema svojim učincima), koriste pohvale kao drogu, ali na kraju dana neizbežno ostaju nezadovoljni i uvek misle kako su mogli bolje. Da ne govorimo o tome kako će uvek pronaći manu u svemu što urade.

 

Samokritični i okrutni

 Samokritičnost i neretko okrutnost su vrlo često utkane u sve pore perfekcionističke ličnosti. Od sebe očekuju najviše i po pravilu drugima praštaju za njihove greške i propuste, ali sebi nikada. Oni će uvek naći opravdanje za tuđu nesavršenost, čak će imati i razumevanja za druge. Međutim, kada se radi o njima samima, tu su vrlo okrutni.

Sada se postavlja pitanje kako onda ovakve ličnosti uspevaju uopšte da izađu na kraj sa sobom, svojim očekivanjima i nesavršenim delanjima. Odgovor je jasan: izuzetno teško. Perfekcionisti nose ogromno breme i prolaze kroz iste borbe svakodnevno. Razočaranja se samo nižu, nezadovoljstvo nagomilava i to skupa bez greške dovodi do psihičkog slamanja.

Istrajni i disciplinovani

 

 Perfekcionisti su po prirodi izuzetno jake ličnosti snažne volje, neretko vrlo disciplinovane i izuzetno istrajne. To su osobe koje krase neke od najistaknutijih osobina koje čoveka vode pravo do upeha na svim poljima. Međutim, upravo zbog njihove nesposobnosti da razgraniče valjano od nevaljanog i težnje ka uvek boljoj i potpunijoj verziji onoga što jesu ili onoga čime se bave, oni konstantno hodaju po tankoj liniji između opstanka i potpunog kraha. Što su očekivanja koja sebi postavljaju veća, to je ozbiljnije razočaranje sa kojim se susreću na kraju dana.

 

Šta se krije iza težnje da se dosegne savršenstvo?

Iako isprva može delovati kontradiktorno svim osobinama koje krase jednog perfekcionistu, istina je da ove osobe u svojoj suštini imaju veliku dozu nesigurnosti u sebe. Zapravo se radi i o mnogo ozbiljnijim preprekama od nesigurnosti, a to su negativna slika o sebi i osećaj manje vrednosti. Jer šta u stvari perfekcionista sve vreme radi? On svojim postupcima iznova i iznova pokušava da pokaže i dokaže da on zapravo vredi, a to čini kako prema drugima tako i prema samome sebi. Perfekcionista oseća da je manje vredan ukoliko to što radi nije savršeno. Retko ćete videti perfekcionistu da je zadovoljan nakon urađenog posla – gotovo nikada – jer manu će uvek uspeti da pronađe. 

 

Kako se izboriti s teretom perfekcionizma?

  • #1 Prvi korak na ovom putu predstavlja vraćanje samopouzdanja ukoliko je izgubljeno ili izgradnja od temelja ukoliko nikad nije ni postojalo. Dešava se da čovek izgubi samopouzdanje još kao malo dete, te da ne uspe da ga povrati ni u zreloj dobi. Međutim, utešna je činjenica da ma koliko godina imali, uvek ga možemo i povratiti i izgraditi praktično od nule.
  • #2 Drugi korak je preispitivanje negativne slike koju imamo o sebi. Postavlja se pitanje zašto osećamo da nismo vredni. Šta je ono što čini da sebe sagledavamo u negativnom svetlu? Kao i u većini blokada, tako i ovde, koreni se obično mogu identifikovati u dobu detinjstva kada smo primali poruke od bliskog okruženja da nismo dovoljno dobri i da iz nekog razloga ne valjamo. Vrlo često se radi o roditeljima koji su isto tako imali nerealistična očekivanja prema svojoj deci i svojim konstantnim zahtevima su na kraju proizveli ličnost koja sebe poima kao nevaljanu, odnosno nedovoljno dobru.
  • #3 Treći korak je šlag na torti i predstavlja takoreći umetnički korak u ovom procesu, a koji zapravo dolazi sam po sebi nakon što smo se pozabavili prethodnim dvema blokadama. Ovaj poslednji stepenik u stvari predstavlja prihvatanje postojanja nesavršenosti i činjenice da iako nešto nije savršeno, ono je dovoljno dobro u datim okolnostima i u skladu je sa našim trenutnim maksimalnim mogućnostima. Ovde se zapravo radi o postizanju i održavanju ravnoteže između postavljenih očekivanja i njihovog ispunjenja, i što je najvažnije, o stvaranju i zadržavanju našeg dobrog osećaja i pozitivne slike o sebi bez obzira na nepostizanje savršenstva.

 

Šta je zapravo savršenstvo?

Kada pokušamo da definišemo savršenstvo kao pojavu, shvatićemo da definicija može doći samo iz jednog jedinog ugla – našeg ličnog. Savršenstvo je isključivo subjektivan pojam, i ono što je savršeno za nas, za nekoga drugog može biti potpuni promašaj. I obrnuto. Stoga, kada uspemo da izađemo iz svog uskog i subjektivnog sagledavanja stvarnosti, moći ćemo i da razumemo (ne)savršenstvo. Ono što je ključno za razumevanje je da savršenstvo treba da se poima kao trenutni maksimalni domet mogućnosti koji smo trenutno sposobni da proizvedemo ili damo, i da isključivo iz te perspektive treba da krojimo naša očekivanja.

Od dobrog uvek može bolje. Ali i od lošeg gore. Ključ je u poimanju čitavog tog spektra i naše pozicije u njemu, ali i u odsustvu lošeg osećaja prema sebi i nevaljanosti. 

 

Kako srušiti blokadu?

Ovo pitanje bi moglo da se preformuliše u Kako pobediti sebe? Načini su razni i nebrojeni, kako za sve u životu, tako i za temu perfekcionizma. Međutim, ono što je zajedničko svim putevima koji vode do oslobođenja od sprega perfekcionizma je preispitivanje, samosagledavanje, ili kako više volim da kažem – poniranje u sebe, te na kraju prihvatanje i grljenje sopstvenog bića.

U svetu cvetnih esencija koje nas vode celim putem do dovođenja u ravnotežu naše perfekcionističke crte ličnosti izdvaja se jedna esencija koja direktno utiče na uklanjanje blokada izazvanih ovom crtom ličnosti – Rock Water. Međutim postoji još čitav niz različitih esencija kojima tretiramo nesigurnosti i manjak ili odsustvo samopouzdanja, koji su, kao što smo već spomenuli, u samoj srži perfekcionističkog tipa ličnosti.

 

Kako deluje esencija Rock Water? 

 Moj odnos prema ovoj esenciji je vrlo specifičan i poseban. Meni lično drag preparat od kojeg sam imala mnogo koristi zapravo je jedini od svih 38 u Bahovom sistemu koji nije napravljen od cveta, već je dobijen iz izvorske vode.

Šta Rock Water ima kao svoj krajnji cilj?

  • Da postavi naša očekivanja na realan nivo;
  • Da nas nauči da ne uzimamo u obzir tuđa priznanja, već da se oslonimo na sopstvenu procenu i uspemo da budemo objektivni;
  • Da svede našu samokritičnost na prihvatljivu meru;
  • Da nam pokaže kako da iz svojih postupaka crpimo inspiraciju, a ne frustraciju;
  • Da nas otvori, učini fleksibilnijim, otvorenijim i manje rigidnim.

Drugačije rečeno, Rock Water će nam pomoći da napravimo ravnotežu između postavljenih očekivanja i njihovog ispunjenja, a sve ono što se odigrava u tom međuprostoru će zapravo postati motivacija i zameniće mesto prethodnom osećaju straha i isfrustriranosti koji smo imali.

Druge esencije kao podrška

Na putu savladavanja blokada izazvanih perfekcionističkom crtom ličnosti, najvažnije je da prođemo kroz proces učenja i sazrevanja. U toku tog procesa, suočićemo se i sa svim svojim strahovima, nesigurnostima i osećajem manje vrednosti. Svi ovi aspekti mogu se uspešno potpomagati terapijom Bahovim kapima i pažljivim odabirom potrebnih esencija.

Neki od preparata koji nam mogu pružiti jaku podršku su: Chestnut Bud, Mimulus, Elm, Larch, Crab Apple, i drugi.

Esencije biramo obazrivo i isključivo u skladu sa uzrokom koji se tretira kako bi se simptom uspešno otklonio!

 

Ukoliko kod sebe prepoznajete odlike perfekcionizma, razmislite da li često i intenzivno osećate prevelik teret. Ako je tako, krenite odmah da dovodite tu stranu svoje ličnosti u ravnotežu.

OSLOBODI SEBE

I DOŽIVI POTPUNU TRANSFORMACIJU